+66 (0)2 997 1388

Home > Faqs

1. คุณใช้น้ำมันทอดอาหารเป็นประจำทุกวันหรือไม่

  1. ใช่
  2. เกือบทุกวัน
  3. น้อยครั้ง

2. คุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายน้ำมันทอดอาหารที่สูงหรือไม่

  1. ใช่ สูงมาก
  2. กลางๆพอไหว
  3. ไม่เลย